BROADLOOM “ROLL CARPET”

Widths & Pattern Matches

 

 

 

Mossy Oak

Break-Up                                13’ 6” Wide     24oz Cut Pile              54.00" x 82.35"

Obsession                               13’ 6” Wide     24oz Cut Pile              54.00" x 54.00"   

 

Realtree

Advantage Classic                   13’ 6” Wide     24oz Cut Pile              54.00" x 54.00"

Advantage Timber                  13’ 6” Wide     24oz Cut Pile              54.00" x 54.00"

Advantage Wetlands               13’ 6” Wide     24oz Cut Pile              54.00" x 54.00"           

Realtree Hardwoods 20-200   13’ 6” Wide     24oz Cut Pile              54.00" x 54.00"

Realtree Hardwoods Green     13’ 6” Wide     24oz Cut Pile              54.00" x 54.00"

Realtree Max-4                       13’ 6” Wide     24oz Cut Pile             54.00" x 108.00"

 

 

CARPET TILE     WITH ATTACHED CUSHION

 

Mossy Oak

Break-Up                                39.5” x 39.5”   10.76 sqft per tile    1 tile per pattern

Obsession                               39.5” x 39.5”   10.76 sqft per tile    1 tile per pattern

Brush                                      39.5” x 39.5”   10.76 sqft per tile    1 tile per pattern

 

Realtree

Realtree Max-4 A                   39.5” x 39.5”   10.76 sqft per tile    2 tile per pattern*

Realtree Max-4 B                    39.5” x 39.5”   10.76 sqft per tile    2 tile per pattern*

Advantage Classic                   39.5” x 39.5”   10.76 sqft per tile    1 tile per pattern

Advantage Timber                  39.5” x 39.5”   10.76 sqft per tile    1 tile per pattern

Realtree Hardwoods Green     39.5” x 39.5”   10.76 sqft per tile    1 tile per pattern

Realtree Max-1                       39.5” x 39.5”   10.76 sqft per tile    1 tile per pattern